Kladno - konverze haly

Realizace říjen 2015

Nevelká hala s hrázděnou konstrukcí z ocelových válcovaných profilů vyplněnou cihelným zdivem, tak typickou pro kladenské železárny. Proto bylo zvoleno vnirřní zateplení tak aby zůstal zachován původní vzhled a charakter stavby. Vnitřní dispozice byla upravena pro potřeby autoservisu.

fotografie převzaty z www.industrialistopy.cz, foto Jisef Seifert, Jiří Koldinský

 

Kontakt

Bruselská 14, Praha 2 +420 224 238 592 arxstudio@arxstudio.cz